Lån og stipend i USA

Nå kan du få stipend og lån til en hel grad hvis du skal studere i USA. 

Tidligere ga ikke Lånekassen i Norge støtte til første året av bachelorutdanningen i USA (freshman-året), fordi dette året ikke tilsvarer utdanning på bachelornivå i Norge. Nå er regelen derimot gjort om, slik at du kan få støtte også til det første året.

Det er viktig å legge merke til at selv om du får studiestøtte fra Lånekassen til det første året av en bachelorgrad, betyr det ikke at NOKUT godkjenner dette året som likestilt med norsk utdanning på bachelornivå. NOKUT er nasjonalt kompetansesenter for utdanning, og godkjenner utdanninger tatt i utlandet.

Ved generell godkjenning vurderer NOKUT den utenlandske utdanningen i forhold til den norske gradsstrukturen, det vil si om den tilsvarer en norsk bachelorgrad, og gir uttelling i studiepoeng. Freshman-året i USA vil ikke gi studiepoeng i Norge.

Du finner all informasjon om hvordan du søker lån og stipend på www.lanekassen.no

Skal du søke opptak til høyere utdanning i USA trenger du en foreløpig uttalelse om du har rett til støtte fra Lånekassen. Du trenger dette når du søker om visum, og søker via Lånekassens nettsider.

Kilde: Lånekassen.
Foto: Miran Rijavec

Tags from the story