Fulbright

Fulbright-stiftelsen gir mange muligheter for å studere, forske eller undervise i USA.

Fulbright er et stipend som legger til rette for at flere tusen studenter og forskere reiser hvert år til et annet land og bringer med seg faglig kunnskap og medmenneskelighet, og som bidrar til internasjonalisering av akademia.

fulbright-liteNorske studenter og forskere kan reise på Fulbright-stipend for en hel eller deler av en mastergrad (studenter må ha avlagt Bachelorgrad ved utreise), en hel eller deler av en doktorgrad eller for post-dok- og forskningsopphold ved en akkreditert høyere utdanningsinstitusjon i USA.

Fulbright-kontoret i Norge har vært behjelpelige med å svare på spørsmål fra oss:

Hvordan er søknadsprosessen?
Søknadsprosessen er ganske omfattende og ligner søknadsprosessen til et universitet i USA. Det må skrives to Statements of Purpose og Fulbright trenger tre anbefalingsbrev. Dessuten behøver vi karakterutskrifter på engelsk og CV. Prosessen er ganske lik for forskere. I tillegg blir alle aktuelle kandidater innkalt til intervju. Søknadsprosessen til Fulbright skjer parallelt med søknadsprosessen til universitetene i USA, så det er en intens periode, men mye av grunnlagsarbeidet blir gjort etter at man har sammenstilt dokumentene en gang – da kan man jo bruke det videre med modifikasjoner.

Innstilling til et stipend skjer under forutsetning at studenten faktisk får opptak til en utdanningsinstitusjon i USA.

Er det noe Fulbright-kontoret ikke hjelper til med?
Det er lite vi ikke hjelper med. Kontoret her hjemme bistår i utreiseprosessen med visum og støtteapparat. I tillegg, og i lag med samarbeidsorganisasjonene våre her hjemme, holder vi seminarer om, for eksempel, hvordan man søker opptak til et universitet i USA eller hvordan sikre at man har god nok finansiering. Derimot, forventer vi at alle som søker om et stipend har en klar idé om hvor de ønsker å reise i USA. Det er viktig at motivasjonen for å studere eller forske i USA er godt begrunnet og er reflektert. Vi bistår selvsagt med veiledning, men de beste Fulbright-kandidatene vi har sett, har vært de som helt klart har en akademisk og faglig motivert preferanse for hvor de ønsker å dra på studie- eller forskningsopphold.

Bli del av viktig nettverk
Fulbright-stipendet henger veldig høyt i USA. Universitetene der borte ser på studenter og forskere som har fått tildelt et Fulbright-stipend som stjerner, og det er ikke sjelden at det også hjelper i søknadsprosessen å fortelle at man er blitt tildelt et Fulbright-stipend. I USA er Fulbright-stipendiet en betydelig døråpner i akademiske miljøer. Ikke bare bidrar stipendiet til en mer behagelig økonomisk situasjon i USA, men også til markant prestisje. Når stipendiatene vender tilbake til Norge har de hatt et utbytterikt akademisk opphold, økt sin verdi på arbeidsmarkedet og utvidet sitt sosiale og profesjonelle nettverk. I tillegg blir de del av et alumni-nettverk som holder flere interessante debattkvelder i semesteret.

Les mer om Fulbright på deres norske nettsider

 

Tags from the story