Shopping

Coffe table books

Hvis du fortsatt har plass og kilo ledig i bagasjen, kan du få med deg bøker til stuebordet hjem fra New York.

Bokhandlere

Det blir stadig færre bokhandlere i New York, men det er fortsatt mulig å tilbringe noen timer i bøkenes verden.