Bronx Zoo

New York er også hovedstad for alle verdens dyr. I Bronx Zoo opplever du dyr fra alle kontinenter.